Ostatní stroje > ostatní > Dělící linka

Ostatní stroje - ostatní - Dělící linka
Inv. číslo:107111
Typ:Dělící linka
Parametry:
Výrobce:SLITTER
Rok výroby/SO/GO:2016/-/-
Lokalita:Česká republika
Popis:ES pohlášení o shodě vydáno 25.04.2016 Linka se skládá z několika komponentů,které tvoří jednotný technologický celek: Odvíječka, Dělička, Hydraulické vozíky, Pneumaticko hydraulická rovnačka, Navíječka, Hydraulická jednotka , Navíječky odpadu, Sada nožů a podložek. Parametry zařízení jsou následující: Odvíječka: Nosnost 10.000Kg, Max. šíře vstupního materiálu je 1550mm, vnitřní průměr 450-750mm Rozvíjení se provádí za pomoci elektromotoru Nůžky pro podélné řezání: Jedná se o strojní soupravu dvou hřídelí na které se dle potřeb navlékají nože a podložky Tvrdost nožů pro podélné dělení je 58-60HRC, Nože jsou v počtu 26 sad po dvou kusech 16mm nožů + 48 pogumovaných podložek Rychlost řezu je 10-35m/min. Dělitelný materiál od 0,3 - 3mm, Minimální šířka řezu je 16mm Pneumaticko hydraulická rovnačka: Provozní tlak 8bar, Max. provozní šířka je 1550mm Odvíječka: Nosnost 10.000Kg , Řízeno elektromotorem 11KW, vnitřní průměr cívky je 508mm Hydraulická jednotka: Výkon 7,5KW Ovladací pult: Umožňuje řízení provozu v automatickém i manuálním módu. U nás je linka v provozu od června 2016 a zpracovala zatím jen cca 100t materiálu ve zkušebním provozu. Předpokládaná denní kapacita byla včetně manipulace 32t materiálu. Na stroji se odpracovala v podstatě jen zkušební série... Nový stroj.... EC declaration of conformity issued on 25.04.2016 The line consists of several components that form a single technological unit: Unwinder, Divider, Hydraulic trolleys, Pneumatic hydraulic straightener, Winder, Hydraulic unit, Waste winders, Set of knives and washers. The device parameters are as follows: Unwinder: Load capacity 10,000Kg, Max. the width of the input material is 1550mm, inner diameter 450-750mm Development is performed with the help of an electric motor Shears for longitudinal cutting: It is a machine set of two shafts on which knives and washers are threaded according to needs Hardness of knives for longitudinal cutting is 58-60HRC, Knives are in the number of 26 sets of two pieces of 16mm knives + 48 rubberized pads The cutting speed is 10-35m / min. Divisible material from 0.3 - 3mm, Minimum cutting width is 16mm Pneumatic hydraulic straightener: Operating pressure 8bar, Max. operating width is 1550mm Unwinder: Load capacity 10,000Kg, Controlled by electric motor 11KW, inner diameter of the coil is 508mm Hydraulic unit: Power 7.5KW Control panel: Allows traffic control in automatic and manual mode. Our line has been in operation since June 2016 and has so far processed only about 100 tons of material in trial operation. The expected daily capacity was including the handling of 32 tons of material. Basically, only a test series was worked on the machine ... New machine ....

Fotografie

Ostatní stroje - ostatní - Dělící linka
Ostatní stroje - ostatní - Dělící linka
Ostatní stroje - ostatní - Dělící linka
Ostatní stroje - ostatní - Dělící linka

Dotazy k tomuto stroji
 

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.