Pálící stroje > lasery > TRUMATIC L 3040

Pálící stroje - lasery - TRUMATIC L 3040
Inv. číslo:106670
Typ:TRUMATIC L 3040
Parametry:20 mm, 3000x1500 mm
Výrobce:Trumpf
Rok výroby/SO/GO:2006/-/-
Lokalita:Německo
Popis:Pracovní plocha: 3000 x 1500 x 115 mm Laserový jmenovitý výkon: 4000 Wattů Ovládání: Siemens Sinumerik 840 D Pracovní doba *: 53,744h / 55,603h / 14,107h Max. Tloušťka plechu / St: 20 mm Max. Tloušťka plechu / 15VA Max. Tloušťka plechu / AI: 10 mm Max. Rychlost: 60/85 m / min Přesnost polohování: +/- 0,1 mm Délka: 9800 mm Šířka: 4600 mm Výška: 2400 mm Hmotnost: 12500 kg. Standardní konfigurace Uzavřený rám stroje s integrovanou laserovou jednotkou Laserová jednotka: CO2 laser TLF 4000 Watt, vč. HI-LAS Plus, proplachovací trubice proplachovaná dusíkem a čočkou monitorující vysokofrekvenční senzor, zrcadlový dalekohled, chladič, funkce deníku Další vysoce dynamická osa Xp Automatický měnič palet Pohony: Bezúdržbové 3fázové servomotory Podélný dopravník pro malé díly / strusku Monitorovací čočka objektivu Automatická detekce okrajů listu Kapacitní systém s vysokou regulací a řízení procesů (APC) Polohování laserové diody Laserová řezací hlava s rychlou výměnou s 5 ″ objektivem Laserová řezací hlava 7,5 ″ čočky DIAS Programovatelné nastavení tlaku řezného plynu Řezání stlačeným vzduchem Programovatelné energetické cykly Automatické nastavení ostření AutoLas Plus HI-Las Vysokotlaké řezání Vysokorychlostní zpracování s SprintLas ContourLas pro výrobu malých děr Plazmový senzorový systém (PMS) a laserový řídicí systém (LLS) PCS Systém řízení procesů Microweld Funkce deníku Laser Automatické vypnutí Osvětlení pracovního prostoru Ovládání Simerik 840D: Otevřený řídicí systém založený na PC, snadno použitelný Online nápověda, diagnostické funkce, deník údržby, technologická data, Teleservice Programování Shopfloor ToPos 100 lite Bezpečnost: Monitorovací systém, vícekomorový odsávací systém a kompaktní odsavač prachu, bezpečnostní kabina Síťové připojení RJ45, 3,5 ″ disková jednotka, barevná obrazovka TFT Přídavná zařízení Laserová řezací hlava s 3,75 ″ čočkou Rozhraní skladu Automatizace Automatizace přípravy LiftMaster Working area: 3000 x 1500 x 115 mm Laser rated output: 4000 Watt Control: Siemens Sinumerik 840 D Working hour*: 53.744h/55.603h/14.107h Max. Sheet thick./St: 20 mm Max. Sheet thick./VA: 15 mm Max. Sheet thick./AI: 10 mm Max. Speed: 60/85 m/min Positioning accuracy: +/- 0,1 mm Length: 9800 mm Width: 4600 mm Height: 2400 mm Weight: 12500 kg. Standard Configuration Closed machine frame with integrated laser unit Laser unit: CO2 laser TLF 4000 Watt, incl. HI-LAS Plus, beam tube purge with nitrogen and lens monitoring sensor radio-frequency excited, mirror telescope, chiller, logbook function Additional, highly dynamic axis Xp Automatic pallet changer Drives: Maintenance-free 3-phase servo motors Longitudinal conveyer for small parts/slag Lens monitoring sensor Automatic sheet edge detection Capacitive high regulation and process control system (APC) Positioning laser diode Laser cutting head quick change device with 5″ lens Laser cutting head 7.5″ lens DIAS Programmable cutting gas pressure setting Compressed air cutting Programmable power cycles Automatic focus setting AutoLas Plus HI-Las High pressure cutting High speed processing with SprintLas ContourLas for producing small holes Plasma sensor system (PMS) and laser control system (LLS) PCS Process control system Microweld Logbook function Laser Automatic shut down Working area lighting Simerik 840D control: Open PC-based control system, easy to use Online help, diagnostic functions, maintenance logbook, technology data,Teleservice Shopfloor programming ToPos 100 lite Safety: Monitoring system, multi-chamber extraction system and compact dust extractor, safety cabin Network connection RJ45, 3.5″ disk drive, TFT colour screen Additonal Equipment Laser cutting head with 3.75″ lens Warehouse interface Automation Preparation automation LiftMaster

Dotazy k tomuto stroji
 

Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.