Lisy > ohraňovacie > TruBend 3120

Lisy - ohraňovacie - TruBend 3120
Inv. číslo:106711
Typ:TruBend 3120
Parametre:120 t, 3000 mm
Výrobca:Trumpf
Rok výroby/SO/GO:2007/-/-
Lokalita:Česká republika
Popis:Technické parametry: Základní parametry 120 t; 3000 mm Hmotnost stroje: 8300 kg Celkový příkon stroje:: 13,2 kW Jmenovitá lisovací síla: 120 t (Mp) Pracovní délka stolu: 3000 mm Ke stroji je sada nářadí. Řidicí systém DA 65 TW s barevnou obrazovkou cNc řízené zadní dorazy v ose x a R Manuálně ovládané dorazy (ZllZ2 osa)s bezpečnostním zařízenlm 2 dorazové palce, rozsah dorazu 880 mm Manuální upnutí horního a spodního nástroje Šikmé nastavení beranu Y1 a Y2 +l- 3 mm l samoregulující bombírovací systém 1 sada upnutí nástroje (TRUMPF, Amada Asia, Amada US nebo LVD) l kalená upínka spodního nástroje Bezpečnostní dveře,ochranné kryty chlazení hydraulického oleje Nádoba na hydraulický olej z nerezové oceli Možnosti rozšíření dorazového systému : CNC přestavení dorazového palce Z1 a Z2 Rozšíření možnosti upnutí nástrojů : Trumpf Quick _Clamp -,,zaiizení na rychloupínání horního nástroje v délce 3110 mm Rozšíření možnosti manipulace s materiálem : 2 podpěrné konzole výškově seříditelné, polohovatelné v.ose Z Rozšířené možnosti bezpečnostního zařízení : Bezpečnostní zařizeni BendGuard *) Rozšířené možnosti řídícího systému : Eternetová karta BNC a RJ 45 a 3D vizualizace. Technical parameters: Basic parameters 120 t; 3000 mm Machine weight: 8300 kg Total machine power :: 13.2 kW Nominal pressing force: 120 t (Mp) Working table length: 3000 mm There is a set of tools for the machine. DA 65 TW control system with color screen cNc controlled rear stops in x and R axis Manually operated stops (ZllZ2 axis) with safety device 2 stop inches, stop range 880 mm Manual clamping of the upper and lower tool Oblique adjustment of ram Y1 and Y2 + l- 3 mm l self-regulating bombing system 1 set of tool clamps (TRUMPF, Amada Asia, Amada US or LVD) l hardened lower tool clamp Security doors, protective covers hydraulic oil cooling Stainless steel hydraulic oil container Possibilities of extension of the stop system: CNC adjustment of the stop thumb Z1 and Z2 Extension of the tool clamping option: Trumpf Quick _Clamp - ,, device for quick clamping of the upper tool in the length of 3110 mm Extension of material handling options: 2 support brackets height-adjustable, positionable v.ose Z Extended safety device options: BendGuard safety device *) Extended control system options: BNC and RJ 45 Ethernet card and 3D visualization.
>

Fotografie

Lisy - ohraňovacie - TruBend 3120
Lisy - ohraňovacie - TruBend 3120
Lisy - ohraňovacie - TruBend 3120
Lisy - ohraňovacie - TruBend 3120

Otázky k tomuto stroji
 
Údaje označené hviezdičkou sú povinné.