Sústruhy > CNC > ST 25Y

Sústruhy - CNC - ST 25Y
Inv. číslo:108440
Typ:ST 25Y
Parametre:305 mm, 533 mm
Výrobca:Haas
Rok výroby/SO/GO:2019/-/-
Lokalita:Česká republika
Popis:Stroj je v dobrém technickém stavu, možno vyzkoušet pod proudem. - max. Ø soustružení 305 mm (pro standardní revolver) - max. délka soustružení 533 mm - oběžný průměr nad ložem 806 mm - oběžný průměr nad příčným suportem 527 mm - pojezdy os X/Z - 236 / 533 mm - rychloposuvy os X/Y/Z - 12,0/12,0/24,0 m/min - velikost vřetene A2-6 - max. výkon 22,4 kW, pohon vřetene Vector Drive - max. kroutící moment 407 Nm - max. otáčky vřetene 3.400 /min - průchod vřetene pro tyčový materiál 76 mm - automatické hydraulické sklíčidlo 254 mm - 12 polohová hlava BMT65 - opce pohon nástrojů a C osa vřetene Y-osa, C-osa a pohon rotačních nástrojů - Y - osa +/- 50,8 mm - max. otáčky poháněných nástrojů 4.000/min (opce 6.000 ot/min) - pohon všech pozic BMT65 revolverové hlavy - max. výkon - 9 kW - max. kroutící moment - 32 Nm - C osa pro hlavní vřeteno - nádrž chladící kapaliny 208 l s čerpadlem - el. připojení 3x400V/50HZ, 28kVA - váha stroje 5 400 kg Další standardní vybavení a vlastnosti stroje - CNC řídící systém HAAS v češtině kompatibilní s Fanuc - solidní litinová konstrukce - lineární valivá předepnutá vedení os - centrální automatické mazání - osy tukem / vřeteno olejem - osvětlení pracovního prostoru stroje - automatické hydraulické 3- čelisťové sklíčidlo - sada držáků nástrojů ( jen pro revolvery typu BOT nebo HYBRID ) - přímé závitování - 15" barevný LCD monitor - elektronické kolečko na ovládacím panelu - operační paměť 1 GB - USB a ETHERNET komunikační rozhraní - ruční pistole pro čištění vzduchem - sada ustavovacích patek The machine is in good technical condition, can be tested under power. - max. turning diameter 305 mm (for standard revolver) - max. turning length 533 mm - Turning diameter above bearing 806 mm - Turning diameter above cross slide 527 mm - X/Z axis travel - 236 / 533 mm - X/Y/Z axis speeds - 12.0/12.0/24.0 m/min - spindle size A2-6 Bmfoinv8kyi - max. power 22.4 kW, Vector Drive spindle drive - max. torque 407 Nm - max. spindle speed 3.400 /min - spindle clearance for bar material 76 mm - automatic hydraulic chuck 254 mm - 12 position head BMT65 - Option tool drive and C-axis spindle Y-axis, C-axis and rotary tool drive - Y-axis +/- 50.8 mm - Max. speed of driven tools 4,000/min (option 6,000 rpm) - drive all positions of BMT65 turret head - max. power - 9 kW - max. torque - 32 Nm - C axis for main spindle - 208 l coolant tank with pump - electrical connection 3x400V/50HZ, 28kVA - Machine weight 5 400 kg Other standard equipment and machine features - CNC control system HAAS in Czech compatible with Fanuc - solid cast iron construction - linear rolling tensioned axle guides - central automatic lubrication - axes with grease / spindle with oil - illumination of the working area of the machine - automatic hydraulic 3-jaw chuck - tool holder set ( only for BOT or HYBRID type revolvers ) - direct threading - 15" colour LCD monitor - electronic wheel on control panel - 1 GB operating memory - USB and ETHERNET communication interface
>

Fotografie

Sústruhy - CNC - ST 25Y
Sústruhy - CNC - ST 25Y
Sústruhy - CNC - ST 25Y
Sústruhy - CNC - ST 25Y

Otázky k tomuto stroji
 
Údaje označené hviezdičkou sú povinné.