Flame cutting machines > lasers > Roto mini 1100

Flame cutting machines - lasers - Roto mini 1100
Stock No.:108566
Type:Roto mini 1100
Parameters:500x1100 mm
Producer:Nessap
New in/medium repair in/overhauled in:2018/-/-
Location:Česká republika
Description:Stroj je v dobrém technickém stavu. Pracovní průměr: 500mm Pracovní délka: 1100mm Výkon plasmy 80A Uřízne cca 8mm Český výrobce, možný servis. Antikolizní systém. Odsávání spalin uvnitř řezané trubky. Zakrytování osy x ochrannými měchy zaručuje delší životnost. Výsuvný popelník umožňují rychlé čištění a výběr propadlých výpalků. Několik referenčních bodů. Po předchozí domluvě možnost prohlídky v chodu. The machine is in good technical condition. Working diameter: 500mm Working length: 1100mm Plasma power 80A Cuts approx. 8mm Czech manufacturer, possible service. Anti-collision system. Extraction of flue gas inside the cut pipe. Covering the x-axis with protective bellows guarantees a longer service life. The pull-out ashtray enables quick cleaning and the selection of sunken waste. A few reference points. By prior arrangement, the possibility of a tour in progress.
>

Photos

Flame cutting machines - lasers - Roto mini 1100
Flame cutting machines - lasers - Roto mini 1100
Flame cutting machines - lasers - Roto mini 1100
Flame cutting machines - lasers - Roto mini 1100

Your question for this machine
 
Fields marked with an asterisk are required.