Grinding machines > centre > 2UD 750

Grinding machines - centre - 2UD 750
Stock No.:105572
Type:2UD 750
Parameters:290 mm, 750 mm
Producer:TOS
New in/medium repair in/overhauled in:-/-/1992
Location:Česká republika
Description:Stroj je ve velmi dobrém technickém stavu, po dohodě možnost prohlídky. Celá horní část je nová - upravená pro broušení kulatiny. Výrobek je upnut mezi mezi dvě čelisti, přičemž pravá čelist je volně stavitelná obdobně jako pojezdné lože u soustruhu. Zařízení bylo používáno k přesnému broušení polovodičového monokrystalického křemíku. Šedá barva není známkou poničení, ale pouze velmi čistý (99,999%) křemíkový prach. Nemá vnitřní broušení. Max. hmotnost obrobku 30 kg. Hmotnost stroje 1400kg. The machine is in very good technical condition, after agreement the possibility of inspection. The whole upper part is new - modified for grinding logs. The product is clamped between two jaws, while the right jaw is freely adjustable similarly to the lathe bed. The device was used for precise grinding of semiconductor monocrystalline silicon. The gray color is not a sign of damage, but only very pure (99.999%) silicon dust. It has no internal grinding. Max. workpiece weight 30 kg. Machine weight 1400kg.
>

Photos

Grinding machines - centre - 2UD 750
Grinding machines - centre - 2UD 750
Grinding machines - centre - 2UD 750
Grinding machines - centre - 2UD 750

Your question for this machine
 
Fields marked with an asterisk are required.