Horizontal borers > table type > WHN 13.8 CNC

Horizontal borers - table type - WHN 13.8 CNC
Stock No.:106816
Type:WHN 13.8 CNC
Parameters:130 mm, 3500 mm
Producer:Tos Varnsdorf
New in/medium repair in/overhauled in:-/-/2020
Location:Česká republika
Description:WHN13.8CNC po kompletní mechanické generální opravě včetně nové elektroinstalace, dokončeno 06/2020. Protokoly přesnosti geometrie, měření polohování interferometrem a kruhové interpolace jsou podkladem. Základní technické parametry stroje: - průměr pracovního vřetena 130 mm - kuželová dutina pracovního vřetena ISO 50, kleština - vysunutí pracovního vřetena (W) 800 mm - rozsah otáček pracovního vřetena 2.500 ot/min - svislé přestavení vřeteníku (Y) 2.000 mm - podélné přestavení stojanu (Z) 1.250 mm - příčné přestavení stolu (X) 3.500 mm - rychlost pojezdu 8.000 mm/min - upínací plocha stolu 1.600 x 1.800 mm - maximální hmotnost obrobku na střed stolu 12.000 kg - příprava pro připojení dotykové sondy TS230 - instalovaný příkon stroje 37 kVA - hmotnost stroje 37.000 kg. Varianta stroje WHN13.8CNC - řídící systém Heidenhain iTNC 530 / pohony a motory Controtechniques-Nidec. Více informací na vyžádání. WHN13.8CNC after complete mechanical overhaul, including new wiring, completed 06/2020. Geometry accuracy protocols, interferometer positioning measurements and circular interpolation are the basis. Basic technical parameters of the machine: - working spindle diameter 130 mm - conical cavity of the working spindle ISO 50, collet - working spindle extension (W) 800 mm - working spindle speed range 2,500 rpm - vertical adjustment of the headstock (Y) 2,000 mm - longitudinal adjustment of the stand (Z) 1,250 mm - transverse adjustment of the table (X) 3,500 mm - travel speed 8,000 mm / min - table clamping area 1,600 x 1,800 mm - maximum workpiece weight per table center 12,000 kg - preparation for connection of the TS230 touch probe - installed power input of the machine 37 kVA - machine weight 37,000 kg. Machine variant WHN13.8CNC - Heidenhain iTNC 530 control system / Controtechniques-Nidec drives and motors. More information on request.
>

Photos

Horizontal borers - table type - WHN 13.8 CNC
Horizontal borers - table type - WHN 13.8 CNC
Horizontal borers - table type - WHN 13.8 CNC
Horizontal borers - table type - WHN 13.8 CNC

Your question for this machine
 
Fields marked with an asterisk are required.