Other machines > others > Vodní paprsek FREE BEAM WJ2010

Other machines - others - Vodní paprsek FREE BEAM WJ2010
Stock No.:108446
Type:Vodní paprsek FREE BEAM WJ2010
Parameters:
Producer:PTV
New in/medium repair in/overhauled in:-/-/-
Location:Česká republika
Description:Stroj je v dobrém technickém stavu, možno vyzkoušet pod proudem. Stůl 1x2m, řídící systém AremPro PTV 886, výškový sensor (demontovaný), zvedání hladiny vody ve vaně, CAD/CAM WRYKRYS + IGEMS (USB klíč), Zásobník pro tlakové podávání abraziva, Vysokotlaké čerpadlo orig. H2O 37KW, Instalace 2009 (8.000 h), Stroj je dlouhodobě uskladněný (vyklizení haly), Před demontáží funkční, jen VT vyrovnávací válec lehce propuštěl při 100% tlaku a bylo nutné ručně referovat osy x a z (asi koncáky). Možnost prodeje 2t abraziva. The machine is in good technical condition, can be tested under power. Table 1x2m, control system AremPro PTV 886, height sensor (disassembled), water level lifting in the bath, CAD/CAM WRYKRYS + IGEMS (USB key), Pressure feed hopper for abrasive, High pressure pump orig. H2O 37KW, Installation 2009 (8.000 h), The machine is stored for a long time (hall clearance), Functional before disassembly, only VT levelling cylinder leaked slightly at 100% pressure and had to manually refer x and z axes (about endstops). Possibility to sell 2t of abrasive.
>

Photos

Other machines - others - Vodní paprsek FREE BEAM WJ2010
Other machines - others - Vodní paprsek FREE BEAM WJ2010
Other machines - others - Vodní paprsek FREE BEAM WJ2010
Other machines - others - Vodní paprsek FREE BEAM WJ2010

Your question for this machine
 
Fields marked with an asterisk are required.