Other machines > stamping machines > MTX Flex 6 Hybrid

Other machines - stamping machines - MTX Flex 6 Hybrid
Stock No.:107891
Type:MTX Flex 6 Hybrid
Parameters:
Producer:Euromac
New in/medium repair in/overhauled in:2014/-/-
Location:Česká republika
Description:Lisovací síla 300 kN (30 t) Nástroje A, B, C, D Počet stanic v taretu 6 (vel.D) Počet rotačních stanic 3 Max.počet nástrojů 60 z toho rotačních – plynule 360° 30 Maximální průměr razníku (vel.D)– samostatný 81 mm Maximální průměr razníku v zásobníku XMTE4M 4 x 31.7 mm Maximální průměr razníku v zásobníku XMTE6M 6 x 24.0 mm Maximální průměr razníku v zásobníku XMTE10M 2 x 24, 8 x 12,7 mm Pracovní rozsah v ose Y (s Multitoolem) 1300 mm Pracovní rozsah v ose Y (singl nástroj) 1250 mm Pracovní rozsah v ose X (s Multitoolem) 2550 mm Číslicově řízená hloubka zdvihu 0,1 – 31 mm Automatická repozice upínek v ose X až do 10 000 mm Max.rychlost polohování v ose Y+X 80 m/min. Axelerace os 10 m/sec² Počet zdvihů– ( krok 1,0mm ) 1000/min USB port 6 Hmotnost 7800 kg Max. otevření čelistí úpinek 11 mm Max. zdvih 31 mm Napájení 3 x 400 V/50 Hz Příkon stroje 8,5 kW Průměrná spotřeba 4,5 kW Přesnost polohování  0,05 mm Opakovaná přesnost při tváření  0,10 mm Maximální hmotnost plechu 200 kg Maximální rychlost polohování lze použít do hmotnosti tabule 80 kg. Redukce rychlosti na 50 % při hmotnosti od 100 do 200 kg. Pneumatická přípojka 6  1 bar Spotřeba vzduchu 0,1 Nm/h Olejová náplň pro hydraulický systém - hydraulický olej 135 Celkové rozměry stroje – Y x X x Z 3630x4840x1900 Funkce stroje: - děrování, jednoduché ohyby, tváření závitů, speciální tváření, nekonečné prolisy, lemování, značení, gravírování, niblování, oříznutí plechu bez stopy po nástroji, automatické programovatelné mazání nástrojů a multitoolů, dva repoziční válce – přidrží plech v době posunu upínek, plně vedené nástroje – velmi přesné vedení, kompenzace délky nástroje, tiché děrování – možnost programování libovolné rychlosti pohybu beranu, odjehlování hran, odvod odpadu, ovládací panel 2D, možnost převedeni 2D a 3D výkresů, teleservis, diagnostika poruch, externí programování, optická závora, 2 upínky, možnost programování přimo na obrazovce vysekávacího stroje. Stroj v dobrém technickém stavu, po předchozí domluvě možnost odzkoušení. Stroj pracoval v jednosměnném provozu, pravidelně servisován. The machine is in good technical condition, can be tested under power. Pressing force 300 kN (30 t) Tools A, B, C, D Number of stations in taret 6 (size D) Number of rotary stations 3 Max. number of tools 60 of which rotary - continuously 360° 30 Max. punch diameter (size D)- separate 81 mm Maximum punch diameter in XMTE4M magazine 4 x 31.7 mm Maximum punch diameter in XMTE6M 6 x 24.0 mm Maximum punch diameter in XMTE10M 2 x 24, 8 x 12.7 mm Y-axis working range (with Multitool) 1300 mm Y-axis working range (single tool) 1250 mm X-axis working range (with Multitool) 2550 mm Numerically controlled stroke depth 0.1 - 31 mm Automatic repositioning of clamps in X-axis up to 10,000 mm Max. positioning speed in Y+X axis 80 m/min. Axis acceleration 10 m/sec² Number of strokes- ( 1.0mm increment ) 1000/min USB port 6 Weight 7800 kg Max. jaw opening of the jaws 11 mm Max. stroke 31 mm Power supply 3 x 400 V/50 Hz Machine power 8,5 kW Average power consumption 4,5 kW Positioning accuracy  0,05 mm Repeatable forming accuracy  0.10 mm Maximum sheet weight 200 kg Maximum positioning speed can be used up to a sheet weight of 80 kg. Speed reduction to 50% for weights from 100 to 200 kg. Pneumatic connection 6  1 bar Air consumption 0,1 Nm/h Oil fill for hydraulic system - hydraulic oil 135 Overall machine dimensions - Y x X x Z 3630x4840x1900 Machine features: - Punching, single bends, thread forming, special forming, endless broaches, Pvhxfht7nh edging, marking, engraving, nibbling, tool-less sheet metal trimming, automatic programmable lubrication of tools and multitools, two repositioning rollers - hold the sheet metal in time clamps, fully guided tools - very precise guidance, tool length compensation, quiet punching - possibility of programming any speed of ram movement, edge deburring, waste removal, 2D control panel, possibility to convert 2D and 3D drawings, teleservice, fault diagnostics, external programming, optical barrier, 2 clamps, programmable on the die-cutting machine screen. The machine worked in single-shift operation, regularly serviced.
>

Photos

Other machines - stamping machines - MTX Flex 6 Hybrid
Other machines - stamping machines - MTX Flex 6 Hybrid
Other machines - stamping machines - MTX Flex 6 Hybrid
Other machines - stamping machines - MTX Flex 6 Hybrid

Your question for this machine
 
Fields marked with an asterisk are required.