Machining centres > vertical > VMC 1250C

Machining centres - vertical - VMC 1250C
Stock No.:104332
Type:VMC 1250C
Parameters:1270 mm, 762 mm
Producer:CINCINNATI
New in/medium repair in/overhauled in:2001/-/-
Location:Česká republika
Description:Popis: CNC systém: - model Acramatic 2100 - počet os X,Y,Z Systém mazání: - maznice kuličkových šroubů os mazivo P64 - ložiska dráhy v osách X,Y,Z mazivo P64 - ložiska vřeteníku automaticky - mazání pneumatického systému hydraulický olej P38 Systém chlazení: - systém dodávky chladící kapaliny proudem - obsah nádrže 600 l Požadavky na vzduch: - tlak vzduchu na přívodu 5,8+-1 bar - spotřeba vzduchu 10,5 dm3/s Nároky na příkon el. energie: - pohon vřetena 22 kVA - pohony os (včetně 4. osy) 24 kVA - motor zásobníku nástrojů 46 VA - standartní čerpadlo chladiva 0,8 kVA - motor čištění 2,4 kVA - čerpadlo při chlazení skrz vřeteno 8 kVA - motor dopravníku 0,8 kVA - převodovka 0,75 kVA - různé 0,35 kVA - chladící jednotka 1 kVA - čerpadlo maziva 24 VA - dopravník palet 1,2 kVA - čištění palet 2,4 kVA Rozsahy pohybů os X,Y,Z: - podélná osa X - stůl 1270 mm - příčná osa Y - křížový suport 762 mm - svislá osa Z - 820 mm Vzdálenost vřetena od pracovní plochy: - min. 150 mm - max. 970 mm Stůl - osa X: - rozměry pracovní plochy - délka 1370 mm - šířka 765 mm - nosnost 910 kg Vřeteník - osa Y: - motor na střídavý proud 9 kW - rozsah otáček: - min. 60 ot/min - standart max. 8000 ot/min - zvýšené otáčky max. 10000 ot/min - zvýšený kroutící moment max. 500 ot/min Lineární osové posuvy a zatížení: - pracovní posuvy X,Y,Z 15000 mm/min - rychloposuv X,Y 24 m /min - rychloposuv Z 18 m/min - zatížení os (při provozu): - X,Y 3 kN - Z 7 kN Automatický zásobník / výměna nástrojů: - kapacita - počet nástrojů 21 - hmotnost nástroje s držákem max 6,8 kg - zatížení zásobníku (při rovnoměrném rozložení) max. 68 kg - délka nástroje max. 385 mm - průměr nástroje (při zaplnění sousedních míst) max. 80 mm - průměr nástroje (při vynechání sousedních míst) max. 160 mm - doba výměny nástrojů (od řezu do řezu) 7,5 s Hmotnost stroje / zastavěná plocha: - čistá hmotnost stroje cca 8800 kg - celková výška stroje (max) 3,6 m - celkové rozměry zastavěné plochy: - bez dopravníku třísek - šířka 4,618 m - s dopravníkem třísek - šířka 5,154 m - otevřené dveře skříně - hloubka 2,55 m Příslušenství stroje CNC systém Acramatic 2100 zásobník nástrojů elektronické ruční kolečko Description: CNC system: - Acramatic 2100 model - number of X, Y, Z axes Lubrication system: - grease nipple grease axes P64 - X, Y, Z axle roller bearings P64 grease - headstock bearings automatically - lubrication of pneumatic system hydraulic oil P38 Cooling system: - coolant supply system - 600 l tank capacity Air requirements: - supply air pressure 5.8 + -1 bar - air consumption of 10.5 dm3 / s Power requirements energy: - 22 kVA spindle drive - Axis drives (including 4th axis) 24 kVA - 46 VA tool magazine motor - Standard coolant pump 0.8 kVA - 2.4 kVA cleaning motor - pump for cooling through spindle 8 kVA - conveyor motor 0,8 kVA - 0.75 kVA gearbox - various 0,35 kVA - cooling unit 1 kVA - 24 VA grease pump - pallet conveyor 1.2 kVA - Pallet cleaning 2.4 kVA X, Y, Z axis motion ranges: - longitudinal axis X - table 1270 mm - transverse Y axis - cross slide 762 mm - vertical axis Z - 820 mm Distance of spindle from working surface: - min. 150 mm - max. 970 mm Table - X axis: - dimensions of the working surface - length 1370 mm - width 765 mm - load capacity 910 kg Headstock - Y axis: - 9 kW AC motor - speed range: - min. 60 rpm - standard max. 8000 rpm - increased speed max. 10000 rpm - increased torque max. 500 rpm Linear axial displacements and loads: - working feeds X, Y, Z 15000 mm / min - Rapid feed X, Y 24 m / min - rapid traverse Z 18 m / min - axle load (during operation): - X, Y 3 kN - From 7 kN Automatic magazine / tool change: - capacity - number of instruments 21 - tool weight with holder max 6.8 kg - hopper load (even distribution) max. 68 kg - tool length max. 385 mm - tool diameter (max. 80 mm) - tool diameter (excluding adjacent positions) max. 160 mm - tool change time (cut to cut) 7.5 s Machine weight / built-up area: - net weight of machine approx. 8800 kg - total machine height (max) 3,6 m - overall dimensions of built-up area: - without chip conveyor - width 4,618 m - with chip conveyor - width 5,154 m - open cabinet door - depth 2.55 m Machine accessories CNC system Acramatic 2100 tool tray electronic hand wheel
>

Photos

Machining centres - vertical - VMC 1250C
Machining centres - vertical - VMC 1250C
Machining centres - vertical - VMC 1250C
Machining centres - vertical - VMC 1250C

Your question for this machine
 
Fields marked with an asterisk are required.